gre sa

9/3/2018 4:25:14 PM

1st test

Comment:

Infrastruktura i instalacja / zarządzanie systemem

 • System centralny instalowany w ramach środowiska wirtualizacji (VMWare ESX, Microsoft Hyper-V, Citrix XEN, Oracle VirtualBox)
 • Zarządzanie systemem z dowolnego miejsca z wykorzystaniem przeglądarki internetowej
 • Brak kosztów licencyjnych Firm trzecich
 • System monitoringu i raportowania parametrów kontrolerów
 • Brak ograniczeń co do stacji roboczych operatorów (nie ma konieczności instalowania dedykowanego oprogramowania na stacji operatora)
 • Aplikacja na urządzenia mobilne pozwalająca na zarządzanie systemem kontroli dostępu
 • Integracja z Microsoft Active Directory w obszarze struktury organizacyjnej oraz kartotek pracowniczych
 • Mechanizmy definicji pól elastycznych i słowników.
 • Elastyczny system budowania harmonogramów czasowych (bez ograniczeń ilościowych)
 • Elastyczny system budowania wzorców uprawnień i zarządzanie nimi na poziomie jednostek organizacyjnych, grup logicznych oraz uprawnień indywidualnych
 • Otwarte API umożliwiające integrację Systemu Zewnętrznego z Systemem IronWave w obszarze pozyskiwania danych o zdarzeniach z kontrolerów. System dodatkowo posiada uniwersalny mechanizm synchronicznego informowania Systemu Zewnętrznego o nadchodzącym zdarzeniu.
 • System umożliwia wykonanie dowolnej operacji z poziomu mapy synaptycznej tj: otwarcie czasowe i stałe przejścia, zamknięcie przejścia, wysterowanie wyjścia kontrolera stałe lub czasowe
 • Kontrolery IronWave wspierają rozwiązanie plug&play: wymiana uszkodzonego kontrolera odbywa się automatycznie, tj.: konfiguracja pobierana jest z serwera
 • Modułowa budowa Systemu IronWave umożliwia pełną konfigurowalność pod kątem potrzeb Klienta – system „szyty na miarę” klienta, który wybiera z oferty wyłącznie te moduły, które są mu potrzebne
 • Generowanie list, zestawień, sprawozdań, analiz porównawczych, raportów w formacie dokumentów PDF i Excel.
 • Intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz rozbudowana funkcja pomocy, która wspiera użytkownika na każdym kroku interakcji z systemem.
 • Zarządzanie nielimitowaną liczbą użytkowników korzystających z Systemu IronWave.
1st test 9/3/2018 5:16:04 PM

Add a Comment.